Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm Ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy

Pháp cú – số 183”

🌸3 CÁCH SUY TƯ ĐỂ THUYÊN GIẢM LÒNG NGÃ MẠN!

1️⃣Vì cứ nghĩ mình hoàn hảo, tài giỏi nên dễ dàng sanh lòng ngã mạn.
Hãy tập suy tư về bản thân để thấy ta còn nhiều khuyết điểm, còn nhiều yếu kém. Khi có những tư duy như vậy, ta mới nhìn thấy rõ được những khuyết điểm, yếu kém của mình. Lúc này, lòng Ngã Mạn trong ta sẽ thuyên giảm đi rất nhiều. Vì ta đã bắt đầu hiểu rõ chính mình.
Từ đó, ta sẽ biết cách nỗ lực để học hỏi và lắng nghe người khác.

2️⃣Hãy luôn Suy Tư về sự thay đổi, biến chuyển không ngừng của tất cả mọi thứ ở cuộc đời này. Cái gì có mặt rồi sẽ mất đi, tồn tại rồi cũng diệt vong, mọi thứ luôn sanh và diệt.
Đó là bản chất Vô Thường biến đổi của tự nhiên!
Khi ta biết rõ sự thay đổi của cuộc sống thì không cớ gì để ta thể hiện bất kì sự kiêu căng nào cả.
Vì vậy, lòng Ngã Mạn sẽ gãy rụng và tan vỡ dần.

3️⃣Chúng ta hãy quan sát những người Thiện Trí hiền lương, sống đạo đức, từ tốn và có tấm lòng từ bi bác ái. Các vị luôn sống khiêm hạ, từ bỏ lòng Ngã Mạn và có tấm lòng khoan dung độ lượng.
Khi suy tư về các vị, ta sẽ cảm thấy kính trọng và khâm phục.
Từ đó, ta bắt đầu thay đổi chính mình và cố gắng sống cư xử như các vị thiện trí.
Con đường bật thiện trí đang đi đó là hành trình từ bỏ lòng Ngã Mạn.
Ta biết từ bỏ lòng Ngã Mạn là đang đi chung con đường với các bật thiện trí.
Sadhu sadhu sadhu!
( Lời Dạy Của Ngài Trưởng Lão Sacca Shwe Si – Myanmar)
Phiên dịch: sư Chánh Kiến
Nguồn: Sách Myanmar