Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm Ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy

Pháp cú – số 183”

ĐẠI THIỆN SỰ PHẬT GIÁO LẦN 4 KÉO DÀI 3 NĂM (2024 – 2025 – 2026)

CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC ĐẠI LỄ SAU

I. ĐẠI LỄ BÁT HỘI CHƯ TĂNG 5555 VỊ

II. CÚNG DƯỜNG 12.000 NGỌN ĐÈN

III. CÚNG DƯỜNG 55.000 SƯ VÀ CÔ TU NỮ

IV. ĐẠI LỄ BÁT HỘI 1111 CÔ TU NỮ

V. TRÙNG TỤNG TAM TẠNG KINH ĐIỂN

VIII. ĐẠI LỄ TRI ÂN CÁC NGÀI TAM TẠNG

Thật vô cùng cao quý với những thí chủ hội đủ duyên lành cúng dường đến Đại Thiện Sự Phật Giáo lần này !

Vì đại thiện sự này sẽ cho quả an lạc hạnh phúc lâu dài đến người cúng dường!

Kính thưa các QUÝ ĐẠO HỮU!

ĐỨC PHẬT dạy rằng: “ Tất cả mọi thứ của cải này, không có tính chất bền vững lâu dài, cuối cùng chắc chắn phải bị hư hoại, tan nát không còn nữa.

Nhưng nếu ta sử dụng của cải này đem làm PHƯỚC BỐ THÍ thì sẽ trở thành THIỆN NGHIỆP của riêng TA, có tính chất bền vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp sống trong tương lai.

Nếu được làm Phước Bố Thí đến những Bậc có GIỚI, ĐỨC trong sạch, sẽ cho QUẢ BÁU vô lượng kiếp, lại còn tạo duyên lành trên con đường GIẢI THOÁT khỏi tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài”

( Trích “ Phước Thiện Bố Thí “

Tỳ Kheo Hộ Pháp trang 28-29)

Người THAM thường nghĩ rằng: “cho hết, lấy gì để dùng”

Bậc TRÍ thường dạy rằng: “ dùng hết, lấy gì để Bố Thí”

BTC CHÚNG CON XIN GIEO DUYÊN LÀNH KÍNH THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ ĐẠO HỮU CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC ĐẠI THIỆN SỰ PHẬT GIÁO KÉO DÀI TRONG NĂM 2024 – 2025 – 2026 VỚI NỘI DUNG 8 CHƯƠNG TRÌNH NHƯ TRÊN.

Đại Thiện Sự Phật Giáo do người Việt Nam tổ chức và ngài Tam Tạng 7, ngài Tam Tạng 11 bảo trợ chương trình.

– Các đại lễ cúng dường chư tăng và các cô tu nữ, đại lễ cúng dường 12.000 ngọn đèn, đại lễ trùng tụng tam tạng kinh điển được tổ chức tại Myanmar.

– Các đại lễ pháp thoại của các ngài Tam Tạng và 30 khóa thiền định, thiền tuệ do nhiều thiền sư nổi tiếng tại Myanmar hướng dẫn được tổ chức trên Zoom và livestream trên Fanpage: Hành Trì Chánh Pháp.

– Đại lễ tri ân các ngài Tam Tạng và các thiền sư được tổ chức tại Việt Nam.

Các địa danh tổ chức chương trình như: Bảo Tháp Vàng Shwedagon, Thạch Động Maha Pasana Guha – Kapa Aye, Bảo tháp xá lợi răng Phật đều được cho phép tổ chức.

Không những đã cấp phép cho chương trình mà Chính phủ Myanmar còn bố trí người hỗ trợ Đại Thiện Sự lần này.

– Chư đại đức tăng và các cô tu nữ nhận được tứ vật dụng cúng dường của các Phật tử giúp duy trì đời sống tu học, duy trì mạch giáo pháp.

– Trùng tụng tam tạng kinh điển giúp bảo tồn và lưu trữ kinh điển Nguyên Thủy – các bộ kinh gần gũi và sát nhất với lời Đức Phật truyền dạy.

– Làm cho lan tỏa rộng rãi giáo pháp Nguyên Thủy đến đại chúng thông qua các bài pháp thoại của các ngài Tam Tạng và 30 khóa thiền định, thiền tuệ do các thiền sư lỗi lạc hướng dẫn.

– Khuyến khích và cũng là cơ hội để đông đảo đại chúng có thể làm các thiện pháp như: bố thí, trì giới, cung kính, nghe pháp, hồi hướng, tùy hỉ, tu thiền, hiệu chỉnh tri kiến…

– Là cơ hội lớn để đại chúng làm đại phước thiện đến 55.000 vị gồm chư tăng và các cô tu nữ.

– Là cơ hội để đại chúng bày tỏ lòng thành kính và cúng dường 12.000 ngọn đèn đến bảo tháp thờ Xá lợi Tóc của Đức Phật.

– Là cơ hội để đại chúng gặp gỡ trực tiếp, đảnh lễ, cúng dường và tri ân các ngài Tam Tạng cùng các thiền sư hướng dẫn 30 khóa thiền.

– Tham gia trực tiếp: Đến các địa danh tổ chức Đại Thiện Sự vào đúng ngày để tham gia, cảm nhận không khí thiêng liêng và tận tay làm các phước thiện.

– Tham gia gián tiếp: Hùn phước Đại Thiện Sự Phật Giáo và tác ý hùn phước cúng dường tới toàn bộ Đại Thiện Sự (gồm 8 chương trình và các chi phí liên quan).

– Tham gia trực tiếp và gián tiếp: Vừa đến tận nơi tổ chức vừa hùn phước Đại Thiện Sự Phật Giáo lần này.

Các Thí Chủ khi hùn phước cúng dường Đại thiện sự Phật Giáo mong Quý Đạo Hữu hoan hỷ đồng tác ý cúng dường 8 chương trình Đại Lễ và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan trong tất cả Đại thiện sự Phật Giáo 2024 – 2025 – 2026, bao gồm:

  1. Tác ý hùn phước cúng dường Đại lễ đặt bát hội Chư Tăng 5.555 vị và cúng dường 12.000 ngọn đèn tại Bảo Tháp Vàng Shwedagon.
  2. Tác ý hùn phước cúng dường Đại lễ đặt bát cúng dường Chư Tăng và Tu Nữ 50.000 vị tại các nước Phật Giáo gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Srilanca, Lào, Campuchia, Úc, Mỹ,…và các nước Phật Giáo khác.
  3. Tác ý hùn phước cúng dường Đại Lễ đặt bát hội 1.111 Cô Tu Nữ tại Bảo Tháp Xá Lợi Răng Phật.
  4. Tác ý hùn phước cúng dường Đại lễ trùng tụng Tam Tạng kinh điển tại Thạch Động Kapa Aye
  5. Tác ý hùn phước cúng dường Đại lễ 30 khoá thiền Vipassana do nhiều vị Thiền Sư hướng dẫn.
  6. Tác ý hùn phước cúng dường Đại Lễ 8 thời pháp thoại của 8 Ngài Tam Tạng.
  7. Tác ý hùn phước cúng dường Đại Lễ tri ân các Ngài Tam Tạng.
  8. Tác ý hùn phước cúng dường cho tất cả hạng mục chi phí phát sinh liên quan trong toàn bộ Đại Thiện Sự.

Các THÍ CHỦ đồng tác ý tùy nghi Ban Tổ Chức sắp xếp hợp thời để các buổi ĐẠI LỄ được thành tựu viên mãn!

Thông tin hùn phước xin gửi về Người hộ tăng:

Chủ tài khoản: Ho Thi Thuy Dung

Số tài khoản: 8871522677

Ngân hàng: BIDV – CN DUNG QUAT

Nội dung chuyển khoản: TÊN + 8DAITHIENSU